Për fëmijët nga 6 deri 11 vjeç
Zbuloni programimin:
Kamp veror për fillestarët në shkollën tonë të programimit